Ozon Sarf Malzeme Kalitesi

 

Ozon tedavisinde kullanılan malzemelerin seçimi hasta sağlığı açısından oldukça önemlidir. Ozon gazı reaktif yapısı nedeniyle birçok malzemeyle reaksiyona girerek malzemelerin aşınmasına yol açmaktadır. Bu durum insan vücuduna yabancı madde gönderilmesine neden olmakla beraber malzemelerin kullanılmayacak duruma gelmesine neden olur. Bu durumlara neden olmamak için ozon terapisinde kullanılacak olan materyallerin ozona dayanıklı sarf malzemeler olması gerekmektedir.