Su Dezenfeksiyonu

 

Su Dezenfeksiyonu

 

İçme ve kullanma su kaynaklarının sınırlı olması yüzünden, atık suların dezenfeksiyonla tekrar kullanıma hazır hale getirilmesi ve su kaynaklarının tükenmesi engellenmelidir.

Ozon oksidasyon gücü yüksek ve bilinen en güçlü dezenfektandır. Yüksek oksidasyon gücü bakterilerin yok edilmesinde çok etkilidir. Ozonun suya 4 – 10 dakika arasında uygulanması suyun dezenfekte olması için yeterlidir.

 • Suyun kalitesini artırır, parıldayan, temiz bir su oluşturur,
 • Koku ve renk giderimi sağlar,
 • Suyu yumuşatır (metal iyonlarını oksitler)
 • Toplam Çözünmüş Madde miktarını (Total Dissolved Solids) düşürür,
 • Kimyasal kullanımındaki gibi atık oluşmaz,
 • Suyun pH’nı etkilemez,

Günümüzde dünyanın birçok yerinde şehir şebeke sularının dezenfekte işlemlerde ozon etkin olarak kullanılmaktadır.

 • Düşük Elektrik sarfiyatı,
 • Su filtrelerinin etkinliğini ve ömrünü azaltma
 • Kimyasal kullanımını büyük oranda düşürme ve
 • Sarf malzeme içermemesinden dolayı maliyete etkisi oldukça düşüktür.

Bunların yanında şuanda dünya çapında ve Türkiye’de birçok yüzme ve süs havuzunda klor yerine ozonla dezenfeksiyon yöntemi kullanılmaktadır. Klorun insan sağlığına zararlı etkilerinin görülmesi üzerine Ozonla dezenfeksiyon kullanımı hızla yaygınlaşmıştır. Havuzlar için oldukça ideal bir yöntemdir.

Ozonla Dezenfeksiyon edilmiş havuzlarda;

 • İnsanlar üzerinde herhangi bir (göz, saç, deri, ağız) tahriş ve olumsuzluğa sebep olmaz,
 • Kimyasal temizleyicilerin kullanımını çok büyük oranda azaltır,
 • Havuz suyunun değiştirilme sıklığını düşürür,
 • Kalsiyum oluşumunun azalması, ekipmanların bakım maliyetlerini düşürecektir,
 • Kimyasalların havuz duvarlarında, derzlerde yaptığı tahribat asgariye iner.

Ozon gazı ayrıca akvaryum ve sebil temizliğinde de kullanılmaktadır,

Sebillerde kullanıldığında Ozon gazı, uygulandığı miktara göre bir süre geçip, dezenfeksiyon görevini tamamladıktan sonra, hammaddesi olan oksijene dönüşür. Su sebilinizin içerisinde, ozon kaynaklı en küçük bir kalıntı, koku, tat, mekanik artık ve kimyasal madde bırakmaz. Suyunuzun kötü kokmasını ve tat değişikliklerini engeller.

Akvaryumlarda ise, aynı havuzlardaki gibi etkilerini gösterir. Suyun kalitesini ve oksijen seviyesini artırarak, balıkların sağlığını düzeltir. Suyun değiştirilme sıklığını azaltırken ve filtrelerin ömrünü uzatır.