Su Şişeleme Sürecinde Ozon

Hemen hemen tüm şişeleme tesisleri su üretim işlemleri sırasında ozon teknolojisini bir şekilde kullanmaktadır. Geniş bir uygulama alanı olan su şişelemede ozonla yapılanlar; su saflaştırma, şişe ve kapak yıkama son dolum süreçleridir.

Düşük konsantrasyonlarda ozon, tat ve koku şikayetlerine neden olabilecek bir artık bırakmadan, şişelenmeden hemen önce şişe ve kapağı dezenfekte etmek için kullanılır.
 

Bu dezenfekte yöntemi aynı zamanda, raf ömrünü de uzatır. Kaynak sularının şişelenmesinde, sanitasyon ve bromat oluşumu arasında tutarlı bir denge sağlanması için ozon konsantrasyonun sıkı kontrolü gerekmektedir. Ozonun dozu sadece temas süresi şişeleme sırasında bakteri ve virüslerin inaktif hale gelmesine yetecek kadar olmalıdır. Aynı zamanda bromat en aza indirmek için de ozon dozaj parametreleri kontrol edilmelidir.