Gıda Sektöründe Ozon

Ozonun en temel gücü gözle göremediğimiz zararlı maddeleri hızlı ve etkin bir şekilde etkisiz hale getirmesidir. Ozon yüzeylerde biriken bakterileri ve mikropları oldukça etkili bir şekilde yok edebilmektedir. Özellikle günümüzde gitgide yayılan gribal enfeksiyonlarda ve temiz ve sağlıklı olduğundan emin olmak istediğimiz her tür gıdanın temizliğinde ozonlama ve ozonlu su en güvenli yöntemlerden biridir.

Ozon, doğadaki en kuvvetli ve doğal dezenfektandır, sadece bakterileri değil aynı zamanda kötü kokulara sebep olan klor artıklarını da yok eder,

İstenmeyen tat ve kokuları giderir,

Ozonlu su taze ürünleri bozabilecek böcek ilacı gibi zirai kimyasalları,

katkı maddelerini ve bakterileri yok eder, Gıdaların taze kalma süresini uzatır,

Taze sebzeler, meyve, et ve balık ozonlu su ile yıkanınca gıda zehirlenmesine yol açabilecek mikroplar ölür,

Gıdanın kendi lezzetini ortaya çıkarır, Ozonlu su, çevreye, ürüne ve çalışanlara zarar vermez, T

ekrar oksijene dönüşen ozon, su içinde kalıntı bırakmaz Ozonlu su ile yıkama tekrar durulama gerektirmez,

su tasarrufu sağlar,

Dezenfektan kullanılmadığı için maliyetlerin düşmesini sağlar.İstenmeyen tat ve kokuları giderir, Ozonlu su taze ürünleri bozabilecek böcek ilacı gibi zirai kimyasalları, katkı maddelerini ve bakterileri yok eder, Gıdaların taze kalma süresini uzatır, Taze sebzeler, meyve, et ve balık ozonlu su ile yıkanınca gıda zehirlenmesine yol açabilecek mikroplar ölür, Gıdanın kendi lezzetini ortaya çıkarır, Ozonlu su, çevreye, ürüne ve çalışanlara zarar vermez, Tekrar oksijene dönüşen ozon, su içinde kalıntı bırakmaz Ozonlu su ile yıkama tekrar durulama gerektirmez, su tasarrufu sağlar, Dezenfektan kullanılmadığı için maliyetlerin düşmesini sağlar.


 

OGıda ürünlerinin işlenmesinde, ürün, ekipman ve yüzey sanitasyonu çok önemlidir. Ozonlu Su, kullanılan ekipmanların (tencere, bıçak vs.) sanitasyonunda oldukça etkilidir. Gıda ürününün (sebze, meyve, et, balık vs.) "Ozonlu Su" ile yıkanması ile ürün üzerinde "pesticide" (tarım ilacı artığı) kalıntılarının ve patojenlerin giderilmesi sağlanır. Kırmızı ve beyaz et ozonlu suyla yıkanabilir. Soğuk hava depolarında ortamda bulunan mikroorganizmalar, muhafaza edilen ürünlerde bozulmaya ve zarara sebep olmaktadır. Ozon, soğuk hava depolarında, mantar, küf ve patojen oluşumunu önler, ürünün görünüm kalitesini artırır ve ürünlerin saklama ömrünü artırır. Bu sebeple ozonlama tekniği dünyada yaygın olarak soğuk hava depolarında da kullanılmaktadır.